Trieda IV.F, Elena Dobrá

ZŠ Tríbečská, Topoľčany, September 1986 - jún 1990.

Triedna učiteľka:
Mgr. Elena Dobrá, Topoľčany.
Triedy: 1.F, 2.F, 3.F, 4.F

Škola:
Prvá F, tr. učiteľka: Elena Dobrá Tretia F, tr. učiteľka: Elena Dobrá ZŠ Tríbečská ulica, 955 01 Topoľčany

Od júna 1990 ubehlo už 12441 dní. Vlastne sme o viac ako 20 rokov starší od momentu, kedy sme prvý krát zasadli do školských lavíc. To si človek uvedomí až keď zistí že väčšinu spolužiakov už nespozná na prvý pohľad, niekde idúc po ulici Topoľčian či iného mesta. Nieže by pamäť neslúžila, ale vyrástli sme a navzájom sa niektorí poznáme ako štvrtáci.

Keď som bol pozriet našu ZŠ pri príležitosti 40 výročia, našiel som v kronike školy zoznam žiakov z 22.6.1988, keď sme skladali pioniersky sľub na Jankovom vŕšku, prefotil ho a dal na internet ;) Ak sme nebodaj bývalými spolužiakmi a chcete prezradiť svoju terajšiu adresu, meno (najmä dievčatá, určite sa niekto už vydal) a prípadne nejaký odkaz, dajte mi prosím vedieť. Ak nás bude dosť, môžme urobiť stretávku, aj s našou triednou Elenou Dobrou, ktorá ešte učí a je zástupkyňou na ZŠ. Len toho času aby bolo ako kedysi, keď sme boli školáci.

Peter Chrenko, IV.F

Naša trieda II.F v zložení roku 1988:


 1. Peter Beláň


 2. Pavol Bracho


 3. Marianna Čechová


 4. Stanislav Gajdoš


 5. Daniel Grznár


 6. Alena Kollárová


 7. Miroslava Valová


 8. Ivana Uheríková


 9. Peter Chrenko


 10. Branislav Tokár


 11. Miriam Královičová


 12. Jaro Karaba


 13. Simona Kotlárová


 14. Roman Chlapovič


 15. Katarína Šupolíková


 16. Roland Polyák


 17. Miroslav Ondruš


 18. Milan Rodina


 19. Andrea Klimentová


 20. Jana Mihalíková


 21. Magda Kamodyová


 22. Zuzana Štefechová


 23. Katarína Turečeková


 24. Michal Slíž


 25. Vladimír Virág


 26. Soňa Smatanová


 27. Ivana Kupečeková


Ak máte otázky, nápady či doplňujúce informácie, napíšte mi: ICQ 177600338